Національний гірничий університет — відповідність Часу

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ

НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ФУНКЦІЇ ТА ЗАДАЧІ

 

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 • Визначення головних напрямків науково-методичної роботи в університеті
 • Дослідження науково-методичної діяльності Університету
 • Розробка концепції розвитку технології навчального процесу і заходів та рекомендацій по її удосконалення з урахуванням напрямів підготовки фахівців в Університеті

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 • Організаційно-методичне керівництво діяльністю методичних комісій за напрямами підготовки та спеціальностей
 • Керівництво роботою методичних комісій зі складання плану методичної роботи
 • Організація методичної роботи в університеті
 • Організація взаємодії всіх структурних підрозділів університету в інтенсифікації навчального процесу та застосуванні сучасних технологій навчання
 • Організація реалізації пропозицій структурних підрозділів університету з вдосконалення методичної роботи

 

МОНІТОРИНГ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 • Контроль виконання навчального процесу відповідно до навчальних програм та плані
 • Аналіз якості виконання навчального процесу у підрозділах університету
 • Аналіз і оцінка стану методичної роботи та рівня методичного забезпечення навчального процесу
 • Оцінка ефективності застосування об’єктивної системи діагностики вмінь і знань відповідно до необхідної якості підготовки фахівців
 • Розробка системи оцінки видів методичної діяльності
 • Розробка пропозицій щодо системи стимулювання впровадження викладачами в навчальний процес нових ефективних методологій та методик

 

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

 • Розробка пропозицій щодо критеріїв підбору педагогічних кадрів
 • Визначення головних форм ефективного використання педагогічного досвіду за видами занять з циклу дисциплін
 • Розробка пропозицій щодо форми звітності, терміну та критеріїв ефективності роботи педагогічних кадрів на відповідних посадах
 • Розробка пропозицій щодо організація стажування викладачів інших вузів в Університеті та запрошення провідних вчених до викладання проблемних питань

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт