Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого університету заснован у червні 1999 року наказом Міністра освіти і науки України. У  листопаді 2011 року йому присвоєне ім’я Героя України академіка П.Т. Тронька.

Мета діяльності Інституту
Здійснення і координація досліджень у галузі гуманітаризації вищої інженерної освіти, реалізація наукових і освітніх проектів, впровадження нових технологій в соціально-гуманітарній освіті, сприяння становленню цілісної системи гуманітарної освіти і виховання студентської молоді.

Головні завдання Інституту
 реалізація наукових і освітніх проектів, мета яких розвиток і вдосконалення системи гуманітарної освіти в технічних вузах та розробка гуманітарної складової державних стандартів вищої освіти;
 координація регіональних досліджень у сфері гуманітарних наук;
•  дослідження культурно-освітніх, політичних, соціально-економічних проблем та історичних традицій регіону;
•  розробка і впровадження нових інформаційних технологій в гуманітарній освіті;
 підготовка і проведення експертних висновків, аналітичних оглядів, прогнозів, науково-практичних рекомендацій;
 сприяння професійному зростанню молодих вчених і викладачів соціально-гуманітарних дисциплін;
 встановлення і розвиток зв’язків із вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми центрами;
 організація і проведення наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів за напрямками діяльності Інституту;
 видавнича діяльність (підготовка і видання "Гуманітарного журналу", матеріалів наукових конференцій, монографій, підручників, навчальних посібників та ін.);
 формування творчих груп та тимчасових наукових колективів для здійснення спільних проектів і програм.

Структура Інституту
 редколегія "Гуманітарного журналу" та щорічника "Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки";
 кафедра педагогічних технологій;
 кафедра історії та культури Придніпровя;
 лабораторія інформаційних технологій;
•  лабораторія соціологічних досліджень;
 центр культури української мови ім. О. Гончара;
 центр здорового способу життя;
 українсько-шведський науковий та культурно-освітній центр;
 регіональне відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України.

Контакти:
49600, Україна, м. Дніпропетровськ, проспект К. Маркса, 19, будівля 1, кабінет 68
телефон 47-45-18; 46-90-45; E-mail: pushkinv@list.ru
директор – завідуючий кафедрою історії та політичної теорії Пушкін Віктор Юхимович

© 2006-2019 Інформація про сайт