Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Наказ №106 аг від 19.04.19 Про готовність кафедр до 2019-2010 навчального року
Перелик платних послуг новий ДВНЗ НГУ
Наказ № 148а від 26.06.15 Про надання платних послуг
Порядок призначення та виплати академічних і соціальних стипендій студентам,аспірантам НТУ Дніпровська політехніка
Порядок визначення рейтингу студентів для призначення академічних і соціальних стипендій НТУ Дніпровська політехніка
Наказ №85аг від 28.03.19 Про внесення змін до наказу ректора університету від 16.11.18 №224аг Про розробку освітніх програм здобувачів вступу 2019 року
Наказ №307л від 19.02.2019 Про проходження підвищення кваліфікації та стажування викладачами Національного ТУ Дніпровська політехніка
Наказ №62аг від 01.03.19 Про внесення змін у графік навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік
Наказ № 46аг від 22.02.19 Про внесення змін у графік навчального процесу на 2018-2019 навчальний рік
Наказ №200аг Про затвердження індивідуального плану студента на період академічної мобільності
Наказ №41аг від 19.02.19 Про підготовку річного звіту щодо підтвердження статусу національного
Наказ 32 а.-г Про внесення змін у графіки навчального процесу за заочною формою навчання
Наказ №31аг від 05.02.19 Про створення робочої групи з визначення кадрового потенціалу університету за спеціальностями
Наказ №247аг від 12.12.18 Про положення про практики та Положення, Договор, Направлення, Щоденник
Наказ №10аг від 23.01.19 Про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та Положення
Наказ №15аг від 25.01.19 Про ліцензування спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за першим (бакалаврським) рівнем
Наказ №11аг від 23.01.19 Про введення в дію положення про формування переліку та обрання навчальних дисциплін студентами та Положення
Розпорядження №3 від 25.01.19 Про оновлення переліку навчальних дисциплін та Додатки до розпорядження
Наказ №17аг від 25.01.19 Про введення в дію графіків навчального процесу
Наказ №14аг від 23.01.19 Про створення робочої групи з оновлення переліку вибіркових навчальних дисциплін
Наказ №114 від 24.01.19 Про читання лекцій викладачами без вченого ступеня
Про Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2019 році
Наказ №63 л від 14.01.19 Про читання лекцій викладачами без вченого ступеня
Наказ №268а.-г. від 28.12.2018 року Про затвердження складу науково-методичних комісій НТУ ДП
Наказ № 78 від 18.12.18 Про професійні кваліфікації (грудень 2018)
Рейтинги_за_результатами_зимової_сесії_2018_2019
Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти (зі змінами)
Наказ №77 від 17.12.18 Про введення в дію графіків навчального процесу
Наказ № 240 а.-г. Про розгляд та затвердження освітніх програм
Наказ №71 Про організацію самостійної роботи студентів з використання технологій дистанційного доступу до освітнього контенту та Перелік дисциплін
Наказ від 30.11.2018 № 70 Про організацію роботи екзаменаційних комісій
Наказ №69 від 28.11.18 Про створення архівної бази ліцензійних та акредитаційних справ
Наказ №224 аг Про розробку освітніх програм, навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін здобувачів вступу 2019 року та Додатки до цього наказу
Положення про організацію атестації здобувачів
Макети ОП для здобувачів 2019 року вступу
Наказ №198аг Про створення робочої групи з розроблення Положення про практики
Наказ 182а-г від 4.10.18 Про формування Переліку проведення наукових конференцій у 2019 році
Наказ №185аг 04.10.18 Про відомість обліку успішності здобувачів
Наказ №179аг від 01.10.18 Про проведення ректорського контролю
Наказ №1292л від 27.08.18 Про читання лекцій викладачами без вченого ступеня

Документи 81 - 120 із 308
Початок | Попер. | 1 2 3 4 5 | Наступ. | Кінець
© 2006-2020 Інформація про сайт