Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Наказ МОН №1352 від 06.12.2018 Про закріплення державного майна за Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка"
Наказ №49 від 8.11.19 Щодо запровадження пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти та Положення про запровадження дуальної освіти
Контингент на 1 жовтня 2019
Наказ №44 від 18.10.19 Про подовження термінів здачі контрольних засобів
Розпорядження 40 від 17.10.2019 Про зміни в складі методичних комісій
Наказ № 208 а.-г Про внесення змін у графік навчального процесу 2019-2010 навчального року
Наказ №205аг від 23.09.19 Про формування Переліку проведення наукових конференцій у 2020 році
Наказ №203аг від 18.09.19 Про моніторинг розкладу занять
Наказ №204аг від 18.09.19 Про проведення ректорського контролю
Наказ №1543л від 28.08.19 Про читання лекцій викладачами без вченого ступеня
Розпорядження №31 від 04.09.19 Про складання розкладу консультацій з навчальних дисциплін
Рейтинги_першого_курсу__2019_року_вступу
Наказ №28 від 12.07.19 Про шифри груп здобувачів вищої освіти
Рейтинги_за_результатами_літньої_сесії_2018_2019_нр
Розпорядження №27 від 12.07.19 Про обгрунтування читання лекцій старшими викладачами та асистентами без вченого ступеня
Наказ №178аг від 05.07.19 Про внесення змін до наказу про кваліфікації випускників
НАКАЗ №396-л від 05.03.2019 Про склад ЕК 2019
Наказ №161аг від 17.06.19 Про завершення 2018-2019 та початок занять у 2019-2020 навчальному році
Наказ №20 від 18.06.19 Про зміни в складі науково-методичних комісій
Наказ №153 аг від 11.06.19 Про кваліфікації бакалаврів та Додатки з кваліфікаціями
Норми часу 2019 та Наказ №152аг від 11.06.19 Про затвердження норм часу
Наказ №17 від 31.05.19 Про представлення робочих програм навчальних дисциплін
Розпорядження №18 від 26.04.19 Про підготовку проекту рішення Вченої Ради
Наказ №106 аг від 19.04.19 Про готовність кафедр до 2019-2010 навчального року
Перелик платних послуг новий ДВНЗ НГУ
Наказ № 148а від 26.06.15 Про надання платних послуг
Порядок призначення та виплати академічних і соціальних стипендій студентам,аспірантам НТУ Дніпровська політехніка
Порядок визначення рейтингу студентів для призначення академічних і соціальних стипендій НТУ Дніпровська політехніка
Наказ №85аг від 28.03.19 Про внесення змін до наказу ректора університету від 16.11.18 №224аг Про розробку освітніх програм здобувачів вступу 2019 року
Наказ №307л від 19.02.2019 Про проходження підвищення кваліфікації та стажування викладачами Національного ТУ Дніпровська політехніка
Наказ №62аг від 01.03.19 Про внесення змін у графік навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік
Наказ № 46аг від 22.02.19 Про внесення змін у графік навчального процесу на 2018-2019 навчальний рік
Наказ №200аг Про затвердження індивідуального плану студента на період академічної мобільності
Наказ №41аг від 19.02.19 Про підготовку річного звіту щодо підтвердження статусу національного
Наказ 32 а.-г Про внесення змін у графіки навчального процесу за заочною формою навчання
Наказ №31аг від 05.02.19 Про створення робочої групи з визначення кадрового потенціалу університету за спеціальностями
Наказ №247аг від 12.12.18 Про положення про практики та Положення, Договор, Направлення, Щоденник
Наказ №10аг від 23.01.19 Про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та Положення
Наказ №15аг від 25.01.19 Про ліцензування спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за першим (бакалаврським) рівнем
Наказ №11аг від 23.01.19 Про введення в дію положення про формування переліку та обрання навчальних дисциплін студентами та Положення

Документи 1 - 40 із 252
Початок | Попер. | 1 2 3 4 5 | Наступ. | Кінець
© 2006-2019 Інформація про сайт