Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Школа молодих учених «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ розробки ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПРОЕКТІВ З ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ»

У розрізі інноваційної діяльності БІ займається важливими питаннями підготовки вчених та їх робіт до реального трансферу технологій. Аналіз роботи з вченими нашого університету дозволив виокремити основні позиції, яким слід приділити особливу увагу під час підготовки вчених до інноваційної діяльності.

1. Розвиток корпоративної культури. На нашу думку, індивідуалістичний підхід у підготовці вченого до інноваційної діяльності не достатньо ефективний. Наприклад, економіст, ізольований від технологій та їх розробників, навряд чи здійснить інновацію. Інженер без економічного та юридичного супроводу навряд чи доведе розробку до впровадження. Тому інноваційна діяльність ґрунтується на міждисциплінарному підході, який полягає в інтеграції спеціальних економічних, юридичних, технічних знань. У цьому контексті індивідуалістичний підхід підготовки вчених до інноваційної діяльності повинен бути замінений на командну платформу. Тільки команда різних фахівців здатна забезпечити реальний трансфер технологій та управління інноваціями, тому на першому місці стоїть завдання забезпечення коопераційних зв’язків у межах ВУЗу між вченими різних наукових напрямів, щоб різні фахівці навчилися розуміти одне одного та співпрацювати.

2. Економіка науки. Закони ринкової економіки та бізнес-відносин прийшли у ВНЗ, але не кожен молодий вчений знає ці закони, тим більше адаптовані під галузь наукових розробок. Що повинно бути спочатку: виявлення ринкової потреби, а потім наукова розробка, або наукова розробка, а потім пошук ринкової ніші під неї. Економістам слід знати та розбиратися у технологіях для оцінки ринку, технологам слід знати ринкові закони для створення необхідних ринку масових інновацій, а юристам – правові основи управління інтелектуальною власністю у сфері техніки та технологій. Таким чином, економіка науки – це блок інтегрованих знань про технології, економіку та право інтелектуальної власності, які необхідні усім членам кооперації.

3. Ринок інновацій. Йдеться про використання можливостей вітчизняних та зарубіжних організацій та фондів, які сприяють інноваційній діяльності – надають гранти, розміщують інноваційні запити та пропозиції, виступають посередниками між наукою та бізнесом. Виявляється, що цей блок знань також необхідний вченим – як подати заявку, як працювати з цими організаціями.

Таким чином, всі ці завдання об’єднуються у єдину мету БІ у інноваційному напрямі – це розвиток людського капіталу університету шляхом підготовки вчених до трансферу технологій.

Для досягнення цієї мети БІ реалізує таку систему підготовки вчених.

Завдання «корпоративна культура» вирішується шляхом формування міжфахових команд вчених під час проведення спеціальної Школи молодих учених. Що собою являє школа молодих вчених? Протягом тижня у одній аудиторії збираються інженери, які проводять дослідження та готують реальні наукові розробки, економісти та юристи і слухають разом лекції з економічних, юридичних питань та питань історії, класифікації та розвитку технологій. Дискусії та обговорення сприяють стихійному утворенню міжфахових команд. Навколо одного інженера з його розробкою гуртуються економіст та юрист. По закінченню Школи кожна міжфахова команда представляє потенційний інноваційний проект. Під час школи вчені вчаться спілкуватись міжфаховою мовою – інженер вчиться розуміти що хоче від нього економіст, економіст вчиться розуміти що може інженер, а юрист переводить все у площину закону.

Завдання «економіка науки» вирішується шляхом роботи попередньо утвореної міжфахової команди над трансформацією інноваційного проекту у інноваційний бізнес-план за допомогою консультацій досвідченої ради бізнес-експертів. Тут вже команда представляє питання вивчення ринку, проведення розрахунків терміну окупності, обсягу інвестицій. Проходять достатньо жорсткі дискусії з приводу ринкової привабливості проекту, адже інноваційний бізнес-план розглядається під кутом здійснення реального трансферу технологій.

Завдання «ринок інновацій». Якщо Рада бізнес-експертів схвалила підготовлений командою бізнес-план, то наступним кроком є вихід на ринок інновацій за допомогою спеціальних організацій. Наприклад, Національної мережі трансферу технологій, Дніпропетровської торгово-промислової палати, які надають свій рекламний простір для наших проектів.


© 2006-2019 Інформація про сайт