Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Склад Вченої ради

  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 36), Статуту Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.03.2018 № 294, та на підставі рішення конференції трудового колективу Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» від 26 жовтня 2015 р. (протокол № 1) зі змінами від 29.09.17 Наказ № 1621-л та від 22.12.17 Наказ № 2115-л зі змінами від  04.01.2019 р. Наказ №19-л   затверджено склад Вченої ради Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

  з/п

  Прізвище, ім'я,
  по батькові

  Науковий ступінь,
  вчене звання

  Посада

  1

  2

  3

  4

  Члени Вченої ради

  1

  Півняк Г.Г.

  академік НАН України, д.т.н., професор,

  Лауреат
  Державної
  премії України

  ректор НТУ "Дніпровська політехніка" – голова Вченої ради

  2

  Азюковський О.О.

  к.т.н., доцент

  Перший проректор, доцент кафедри електропривода НТУ "Дніпровська політехніка"- заступник голови Вченої ради

  3

  Данилова О.А.

  -

  Вчений секретар Вченої ради

  4

  Алексєєв М.О.

  д.т.н., професор

  Декан факультету інформаційних технологій

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  5

  Бардась А.В.

  д.е.н., професор

  Декан факультету менеджменту

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  6

  Бешта О.С.

  чл.-кор. НАН
  України, д.т.н., професор

  Проректор з науково-педагогічної та навчально-
  виховної роботи, професор кафедри електроприводу

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  7

  Бондаренко В.І.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри підземної розробки родовищ НТУ "Дніпровська політехніка"

  8

  Бузило В.І.

  д.т.н., професор

  Декан гірничого факультету

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  9

  Бусигін Б.С.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри геоінформаційних систем

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  10

  Вагонова О.Г.

  д.е.н., професор

  Завідувач кафедри прикладної економіки та підприємництва

  НТУ «Дніпровська політехніка»

  11

  Введенська Т.Ю.

  д.філол.н.,

  доцент

  Завідувач кафедри перекладу

  НТУ «Дніпровська політехніка»

  12

  Випанасенко О.І.

  д.т.н., професор.
  Лауреат
  Державної
  премії України

  Завідувач кафедри систем електропостачання
  НТУ "Дніпровська політехніка"

  13

  Вілянський В.М.

   

  Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту

  НТУ «Дніпровська політехніка»

  14

  Гапєєв С.М.

  д.т.н., доцент

  Завідувач будівництва, геотехніки та геомеханіки

  НТУ «Дніпровська політехніка»

  15

  Гаркуша І.П.

  к.ф.-м.н.,

  професор

  Завідувач кафедри фізики

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  16

  Голінько В.І.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри аерології та охорони праці
  НТУ "Дніпровська політехніка"

  17

  Грибіненко О.М.

  к.е.н.

  Декан фінансово-економічного факультету

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  18

  Григорьєв О.Є.

  к.т.н., доцент

  Проректор з господарської роботи

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  19

  Грищак С.В.

  к.ю.н, доцент

  Декан юридичного факультету

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  20

  Давиденко О.М.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин
  НТУ "Дніпровська політехніка"

  21

  Дичковський Р.О.

  д.т.н., професор

  Начальник науково-дослідної частини, професор кафедри підземної розробки родовищ

  22

  Довбніч М.М.

  д.геол.н.,

  професор

  Завідувач кафедри геофізичних методів розвідки НТУ "Дніпровська політехніка"

  23

  Єрмошкіна О.В.

  д.е.н., професор

  Завідувач кафедри економічного аналізу та фінансів НТУ "Дніпровська політехніка"

  24

  Заболотний К.С.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри гірничих машин та інжинірингу НТУ "Дніпровська політехніка"

  25

  Зіборов К.А.

  к.т.н., доцент

  Завідувач кафедри основ конструювання механізмів і машин НТУ "Дніпровська політехніка"

  26

  Іванов О.Б.

  к.т.н., професор

  Декан електротехнічного факультету

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  27

  Ігнатьєва С.Є.

  к.філол.н., доцент

  Завідувач кафедри філології та мовної комунікації

  28

  Казачковський М.М.

  к.т.н., доцент

  Завідувач кафедри електроприводу

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  29

  Карлов О.В.

   

  Головний інженер

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  30

  Колосов Д.Л.

  д.т.н., доцент

  Завідувач кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  31

  Кондратюк М.П.

   

  Завідувач кафедри військової підготовки

  32

  Корнієнко В.І.

  д.т.н., доцент

  Завідувач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  33

  Корсун В.І.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  34

  Кострицька С.І.

  доцент

  Завідувач кафедри іноземних мов

  35

  Кочура Є.В.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри електронної економіки та економічної кібернетики

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  36

  Кравець В.В.

  д.т.н, професор

  Завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства НТУ "Дніпровська політехніка"

  37

  Кузін Ю.Л.

  к.т.н, доцент

  Професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

  38

  Кучин О.С.

  д.т.н., доцент

  Завідувач кафедри маркшейдерії

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  39

  Левченко К.А.

  к.т.н., доцент

  Завідувач кафедри збагачення корисних копалин

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  40

  Ложніков О.В.

  к.т.н., доцент

  Заступник завідувача кафедри відкритих гірничих робіт НТУ "Дніпровська політехніка"

  41

  Мясников І.В.

   

  Аспірант кафедри будівництва, геотехніки та геомеханіки НТУ "Дніпровська політехніка"

  42

  Онищенко Г.А.

  к.філол.н., доцент

  Директор бібліотеки

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  43

  Павличенко А.В.

  д.т.н., доцент

  Завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  44

  Папіж Ю.С.

  к.е.н., доцент

  Доцент кафедри менеджменту

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  45

  Пашкевич М.С.

  д.е.н., професор

  Завідувач кафедри обліку і аудиту

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  46

  Пащенко О.А.

  к.т.н., доцент

  Директор Міжгалузевого Навчально-наукового інституту безперервної освіти

  47

  Первий Г.Д.

  к.і.н., доцент

  Завідувач кафедри історії та політичної теорії

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  48

  Пилипенко Ю.І.

  д.е.н., професор

  Завідувач кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  49

  Посунько Л.М.

  к.т.н.

  Директор Павлоградського коледжу

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  50

  Приходченко В.Ф.

  д.геол.н., професор

  Декан геологорозвідувального факультету

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  51

  Прокопенко К.М.

   

  Аспірант кафедри підземної розробки родовищ НТУ "Дніпровська політехніка"

  52

  Проців В.В.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  53

  Решетілова Т.Б.

  д.е.н., професор

  Завідувач кафедри маркетингу

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  54

  Роєнко А.М.

  д.т.н., професор

  Професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ "Дніпровська політехніка"

  55

  Рудаков Д.В.

  д.т.н., професор.
  Лауреат
  Державної
  премії України

  Завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології НТУ "Дніпровська політехніка"

   

  56

  Савчук В.С.

  д.геол.н., доцент

  Завідувач кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

  НТУ "Дніпровська політехніка

  57

  Саксонов В.Б.

  к.ю.н., доцент

  Завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ "Дніпровська політехніка"

  58

  Сало В.В.

   

  Голова первинної профспілкової організації

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  59

  Салова В.О.

   

  Начальник навчального відділу

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  60

  Самуся В.І.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри гірничої механіки

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  61

  Свєткіна О.Ю.

  д.т.н., доцент

  Завідувач кафедри хімії

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  62

  Сдвижкова О.О.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри вищої математики

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  63

  Слєсарєв В.В.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри системного аналізу і управління

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  64

  Сядро Л.Г.

   

  Головний бухгалтер

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  65

  Таран І.О.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри управління на транспорті

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  66

  Ткачов В.В.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерних систем НТУ "Дніпровська політехніка"

  67

  Трегуб М.В.

  к.т.н.

  Проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного розвитку

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  68

  Удовик І.М.

  к.т.н., доцент

  Завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  69

  Усик І.І.

  к.т.н., доцент

  Декан факультету будівництва

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  70

  Фелоненко С.В.

  к.т.н., доцент

  Декан механіко-машинобудівного факультету

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  71

  Хоменко Ю.Т.

  к.г.-м.н., доцент

  Проректор з науково-педагогічної і навчально-виховної роботи

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  72

  Шабанова Ю.О.

  д.філос.н., професор

  Завідувач кафедри філософії і педагогіки НТУ "Дніпровська політехніка"

  73

  Шаповал В.М.

  д.е.н., професор

  Завідувач кафедри економіки підприємства

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  74

  Шашенко О.М.

  д.т.н., професор.
  Лауреат
  Державної
  премії України

  Проректор з науково-педагогічної, навчально-методичної роботи та міжнародних зв'язків

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  75

  Швець В.Я.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри менеджменту

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  76

  Шевченко С.В.

  к.геол.н., доцент

  Завідувач кафедри загальної та структурної геології  НТУ "Дніпровська політехніка"

  77

  Ширін Л.Н.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри транспортних систем і технологій НТУ "Дніпровська політехніка"

  78

  Школа С.М.

  к.ю.н., доцент

  Завідувач кафедри публічного права

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  79

  Шкрабець Ф.П.

  д.т.н., професор

  Завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії НТУ "Дніпровська політехніка"

   

  80

  Андрєєва С.В.

   

  Студентка НТУ "Дніпровська політехніка"

   

  81

  Архипенко Т.А.

   

  Студентка НТУ "Дніпровська політехніка"

  82

  Баранник І.О.

   

  Студентка НТУ "Дніпровська політехніка"

  83

  Добровольський А.О.

   

  Студент НТУ "Дніпровська політехніка"

  84

  Єфімов А.Д.

   

  Студент НТУ "Дніпровська політехніка"

  85

  Орлова М.С.

   

  Студентка НТУ "Дніпровська політехніка"

  86

  Пересада В.М.

   

  Голова Ради студентів

  НТУ "Дніпровська політехніка"

  87

  Рутус К.А.

   

  Студентка НТУ "Дніпровська політехніка"

  88

  Смирнова М.С.

   

  Студентка НТУ "Дніпровська політехніка"

  89

  Ткач І.В.

   

  Студент НТУ "Дніпровська політехніка"

 


© 2006-2020 Інформація про сайт