Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.05.06 - гірничі машини
 
I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка розробляє теорію та робочі процеси гірничих машин і обладнання, установлення оптимальных структур, параметрів і робочих режимів гірничих машин, взаємодію виконавчих органів гірничих машин, комплексів і агрегатів із корисними копалинами, гірничими породами та іншими об'єктами; вивчає взаємодію виконавчих органів та елементів машин у системах "привод - машина - технологічне навантаження – система управління", досліджує кінематику та динаміку гірничих машин і їх елементів з урахуванням специфіки роботи устаткування, визначення раціональних робочих режимів, конструктивних та експлуатаційних параметрів машин, механізмів та інструментів; вивчає устаткування для переробки корисних копалин, яке використовується при видобуванні корисних копалин підземним, відкритим і підводним способами, при проведенні гірничих виробок, в шахтному, подземному будівництві, геологорозвідувальних роботах та при збагачуванні корисних копалин.
II. Напрямки досліджень:
Розроблення наукових основ створення та експлуатації засобів комплексної механізації виробничих процесів із вживанням систем гірничих машин та обладнання і прогнозування їх розвитку. Установлення закономірностей робочих процесів гірничих машин, комплексів і агрегатів з урахуванням впливу навколишнього середовища та проявлення у системі внутрішніх і зовнішніх зв'язків. Оптимізація структури, параметрів і робочих процесів гірничих машин, комплексів і агрегатів та їх взаємозв'язок із гірничо-технічними умовами. Наукове обгрунтування та розроблення методів досліджень і розрахунку гірничих машин, комплексів, агрегатів та їх елементів з урахуванням впливу навколишнього середовища. Дослідження надійності гірничих машин, комплексів, агрегатов та їх елементів, розроблення методів підвищення рівня їх якості. Розроблення наукових основ засобів комплексної механізації виробничих процесів із використанням систем гірничих машин та устаткування. Наукове обгрунтування технічних умов експлуатації гірничих машин, комплексів та обладнання (монтаж, демонтаж, діагностування стану, ремонт, мастіння та технічне обслуговування) з урахуванням їх взаємодії з навколишнім середовищем. Розроблення та вдосконалення технологій виробництва гірничих машин і комплексів, методів випробування й експлуатації з урахуванням специфіки роботи в підземних, підводних умовах, у кар'єрах та при переробці корисних копалин.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

 

НАЗАД

© 2006-2019 Інформація про сайт