Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАКАЗ


   № 520-л                                                                         від 31.03.2016


Про наукові семінари при

Державному ВНЗ «НГУ»

 

З метою забезпечення якісної попередньої експертизи та виконання вимог МОН України щодо дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (доктора філософії)

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити «Положення про наукові семінари, що діють при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» (Додаток 1) та їх персональні склади (Додаток 2).

 2. Відповідальність за невиконання вимог  цього наказу покласти на здобувачів наукових ступенів, наукових керівників (консультантів), рецензентів, вчених секретарів та голів наукових семінарів.

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи Бешту О.С.

  

 

Ректор                                                                  Г.Г. Півняк

  

Проект наказу вносить:

Учений секретар                                                                   О.А.Данилова

 Погоджено:

Перший проректор                                                              О.О. Азюковський

  Проретор з науково-педагогічної та

навчально-виховної роботи                                                          О.С. Бешта

 Головний бухгалтер                                                            Л.Г. Сядро

  Провідний юрисконсульт                                                    Т.А.Кулик

 Начальник відділу кадрів                                                    О.О.Лабза

© 2006-2020 Інформація про сайт