Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Лист МОН України від 04.12.2015 р. № 1/9-586 "Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях"


Нові вимоги до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Нормативні документи, які стосуються Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD):© 2006-2020 Інформація про сайт