Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАКАЗ

№ 348-л  від 17.03.2017

 

Про наукові семінари при

Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»

 З метою забезпечення якісної попередньої експертизи та виконання вимог МОН України щодо дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (доктора філософії)

 НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити «Положення про постійно діючі наукові семінари при Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» (Додаток 1) та їх персональні склади (Додаток 2)

 2. У випадку, коли дисертація захищається зі спеціальності, якої немає в переліку постійно діючих семінарів, завідувач кафедри створює разовий розширений семінар з залученням фахівців (у тому числі зі сторонніх установ). В такому випадку разовий семінар керується діючим "Положенням..." університету.

3.Відповідальність за невиконання вимог  цього наказу покласти на здобувачів наукових ступенів, наукових керівників (консультантів), рецензентів, вчених секретарів та голів наукових семінарів.

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи Бешту О.С.

  

Ректор                                                                                    Г.Г. Півняк

 

Проект наказу вносить:

Учений секретар                                                                                               О.А.Данилова

 

Погоджено:

Перший проректор                                                                                           О.О. Азюковський

Проретор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи                   О.С. Бешта

Головний бухгалтер                                                                                         Л.Г. Сядро

Провідний юрисконсульт                                                                                  Т.А.Кулик

Начальник відділу кадрів                                                                                  О.О.Лабза

© 2006-2020 Інформація про сайт