Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрям підготовки: Екологія (термін дії ліцензії 01.07.2012 р.)

Спеціальність: "Екологія та охорона навколишнього середовища "

(4 рівень акредитації)

Спеціалізація: екологічна безпека та ресурсозбереження у гірничо-металургійному комплексі (кафедра Екології).


© 2006-2019 Інформація про сайт