Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Проведено Міжнародну літню школу для молодих викладачів та вчених «Озеленення навчальних планів і програм - Інтеграція аспектів сталого розвитку в університетську освіту»

20.09.20157-18 вересня 2015 Бранденбурзький технічний університет Коттбус-Зенфтенберг (Коттбус, Німеччина) - БТУ і Національний гірничий університет (Дніпропетровськ, Україна) - НГУ провели Міжнародну літню школу для молодих викладачів та вчених «Озеленення навчальних планів і програм - Інтеграція аспектів сталого розвитку в університетську освіту». Захід відбувся за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) за рахунок коштів Федерального міністерства науки та освіти в рамках програми «Літні школи німецьких університетів за кордоном».

Керівниками проекту виступили проф. М. Шмідт – декан факультету наук про навколишнє середовище та інженерні процеси (БТУ), проф. В.Я. Швець – директор Інституту економіки (НГУ).

Цільовою аудиторію Літньої школи 2015 стали молоді викладачі та науковці різних кафедр технічних університетів м. Дніпропетровська.
Проф. М Шмідт провів лекції на тему «Індикатори, цілі та завдання в інтересах сталого розвитку».


Цікавими були лекції та тренінги проф. Айке Альбрехта, спеціаліста в галузі цивільного та публічного права з орієнтацією на екологічне та європейське право.


Д-р техн. наук, проф. Ханс-Юрген Фогт провів заняття на тему «Європейська політика щодо захисту водних ресурсів».
Активні дискусії викликали лекції к-та юрид. наук, д-ра БТУ Дмитра Палехова, фахівця у галузі права охорони навколишнього середовища з акцентом на інструменти сталого розвитку.


Важливим внеском у реалізацію завдань Літньої школи 2015 стали гостьові лекції експертів та провідних вчених університетів Дніпропетровська.

Д-р екон. наук, проф. В.Я. Швець обговорив проблему енергетичного сектору України та роль вищої школи в просуванні політики сталого розвитку.


Актуальними і цікавими були лекції к-та екон. наук, доц. НГУ Л.Л. Палехової, в яких обговорювалися питання відповідального виробництва в гірничодобувному секторі, а також стандарти соціальної відповідальності та підзвітності енергетичних підприємств для цілей просування на глобалізованих ринках.


Програма Літньої школи 2015 включила зустріч з регіональним представником GIZ в Дніпропетровській області паном Хансйоргом Дітше. Заняття було присвячене обговоренню питань впровадження європейського досвіду в регіональне планування в Україні.


Для проведення занять був спеціально виданий тираж навчального посібника, що розкривають сучасний стан знань про інструменти управління сталим розвитком.

Важливу частину програми Літньої школи склали тематичні екскурсії. Особливий інтерес викликало відвідування ряду науково-навчальних лабораторій Придніпровської академії будівництва та архітектури, в тому числі навчального комплексу, створеного спільно з фірмою Vaillant.

Літня школа включила екскурсію на завод Інтерпайп-Сталь – найбільший електросталеплавильний комплекс в Європі та СНД, яка ознайомила з інноваційними сталеплавильними технологіями, а також діяльністю сучасного підприємства з впровадження принципів сталого розвитку.
Професори Бранденбурзького технічного університету відзначив високу активність, хорошу професійну підготовку молодих викладачів та науковців, їхню готовність розширювати свої знання в галузі сталого розвитку, розуміння необхідності таких знань для «озеленення» програм навчальних курсів і проведення наукових досліджень на сучасному рівні.


© 2006-2019 Інформація про сайт