Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

За ініціативою Інституту економіки НГУ випущена друга редакція монографії «Управління сталим розвитком в умовах перехідної економіки»

15.03.2016У другому виданні монографії відомі вчені п’яти країн досліджують нові тенденції в розумінні завдань і механізмів управління сталим розвитком. Автори аналізують можливості використання міжнародних добровільних стандартів в умовах перехідної економіки, вивчають інструменти просторового планування, особливості маркетингу в контексті сталого розвитку. Окрему увагу приділено проблемі трансформації традиційної системи вищої освіти для цілей сталого розвитку суспільства.


Монографія підготовлена за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва - GIZ в рамках міжнародного проекту «Створення міжнародної мережі університетів ЕКО-Кампус для співпраці у сфері екологізації навчальних планів і програм», який був започаткований за ініціативи Міжнародного форуму університетів 28-29 листопада 2013 в Дніпропетровську (Україна).


© 2006-2020 Інформація про сайт