Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВО–НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ГІРНИЧОГО ТА МЕТАЛУРГІЙНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ


Керівник Блохін Сергій Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки, декан механіко-машинобудівного факультету.
Нормативнідокументи щодо створення центру

Науково-навчальний центр проблем гірничого та металургійного машинобудування Національного гірничого університету створено за ініціативи ректора НГУ академіка НАН України професора Півняка Г.Г. згідно наказу №313 від 28.09.2010 р. Науково-навчальний центр діє на підставі «Положення про науково-навчальний центр проблем гірничого та металургійного машинобудування», затвердженого наказами директора Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України академіка НАН України Ю.М. Мацевітого та ректора НГУ академіка НАН України Г.Г. Півняка Директором Центру призначено професора Блохіна С.Є.

В роботі Центру активну участь приймають наукові співробітники Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

Основні напрямки діяльності Центру:

1) перепідготовка та підвищення кваліфікації у галузі гірничого та металургійного машинобудування фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за участю провідних фахівців НАН України;

2) організація, координація та проведення спільних наукових досліджень, сприяння впровадженню наукових розробок Національного гірничого університету та Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного у виробництво;

3) прогнозування, розробка спільних цільових програм, обґрунтування перспектив і пріоритетних напрямів розвитку гірничого та металургійного машинобудування, альтернативних джерел енергетики;

4) організація і координація міжнародного науково-технічного співробітництва з вищими навчальними закладами та науковими установами зарубіжних країн за напрямками основної діяльності Центру;

5) підготовка і проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів;

6) інформаційне забезпечення науково-освітньої діяльності Національного гірничого університету та Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного;

7) співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами та організаціями різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань Центру.

Поточні завдання

1. Залучення співробітників Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного до виконання науково-дослідних робіт згідно планів науково-дослідної частини Державного ВНЗ «НГУ», написання та публікації наукових статей, монографій, підручників, методичних рекомендацій, проведення лекційних занять зі студентами 3, 4 курсу напряму підготовки «Інженерна механіка» та магістрами.

2. Проведення стажувань для аспірантів, докторантів та підвищення кваліфікації інших науково-педагогічних співробітників Державного ВНЗ «НГУ» на базі Інституту проблем машинобудування А.М. Підгорного.

3. Спільна розробка інформаційних матеріалів, що висвітлюють науковий потенціал Державного ВНЗ «НГУ» та Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного, для розміщення у вітчизняних та закордонних засобах масової інформації, базах даних, тощо.

4. Спільна участь Державного ВНЗ «НГУ» та Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного у роботі центра комерціалізації технологій та результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

5. Організація співпраці в галузі випуску малих серій наукоємної продукції на підприємствах машинобудівної, гірничо-металургійної та енергетичної галузей.

Контакти:

Адреса: Дніпропетровськ, проспект К.Маркса,19, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», корп. 3, каб. 10.

Телефон: (0562) 39 – 64 – 98

E-mail: novitsk_a @ mail.ru

© 2006-2020 Інформація про сайт