Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ГІРНИЧОЇ МЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Створений у 2010 році у складі Національного гірничого університету та Науково-дослідного інституту гірничої механіки ім. М.М. Федорова.

Учасники Центру: Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет” та ПАТ „Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М.М. Федорова”.

Директор Центру: Самуся Володимир Ілліч, д-р техн. наук, професор.

Підстави для створення центру: Наказ ректора Національного гірничого університету Г.Г. Півняка №7 від 11.01.2010 р. та наказ директора Науково-дослідного інституту гірничої механіки ім. М.М. Федорова МУП України Б.А. Грядущого №8 від 20.01.2010 р.; Положення про науково-навчальний центр гірничої механіки Національного гірничого університету.

Головною метою створення Центру є забезпечення системності наукових досліджень; покращення організації і проведення наукових досліджень в Університеті та Інституті; розробка і впровадження ефективної стаціонарної техніки і технологій її використання; концентрація та ефективне використання освітньо-наукового потенціалу шляхом залучення до викладання вчених та спеціалістів вугільної промисловості; перепідготовка та підвищення кваліфікації у галузі гірничої механіки фахівців з вищою освітою.

Головні завдання Центру:

· отримання наукового продукту у вигляді нових теоретичних результатів досліджень, технологій, корисних моделей та зразків, винаходів тощо;

· побудова трикутника знань: наука – освіта – інновації;

· цільова фундаментальна перепідготовка кадрів вищої кваліфікації.

Основні види діяльності Центру:

· перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за участю провідних науковців Інституту та фахівців вугільної промисловості України;

· організація, координація та проведення спільних наукових досліджень, сприяння впровадженню наукових розробок Університету та Інституту у виробництво;

· прогнозування, розробка спільних цільових програм, обґрунтування перспектив і пріоритетних напрямків розвитку стаціонарної техніки гірничих підприємств, альтернативних джерел енергетики;

· організація і координація міжнародного науково-технічного співробітництва з вищими навчальними закладами та науковими установами зарубіжних країн за напрямками основної діяльності Центру;

· підготовка і проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів;

· інформаційне забезпечення науково-освітньої діяльності Університету та Інституту;

· впровадження у виробництво науково-дослідних розробок Університету та Інституту;

· співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами та організаціями різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань Центру;

· організація та проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за контрактами за напрямами роботи Центру;

· участь у міжнародних заходах в галузі освіти, науки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

Основні пріоритетні напрями науково-освітньої діяльності і розвитку Центру:

· забезпечення бюджетного, господарського і комерційного ефекту за рахунок поєднання ресурсів, планів і економічних механізмів академічного і вузівського наукових секторів;

· покращення підготовки фахівців з вищою освітою для вугільної промисловості України;

· забезпечення стажування науковців Університету в науково-дослідних установах, спільного використання високотехнологічного наукового обладнання.

Контакти:

Поштова адреса: 49027, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19,

ДВНЗ „Національний гірничий університет”,

ННЦ гірничої механіки.

Телефон: +38(0562)-47-05-36

Факс: +38(0562)-47-05-36

E-mail: SamusyaV@nmu.org.ua, VSamusya@gmail.com

© 2006-2019 Інформація про сайт