Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-навчальний центр «ІНТЕРПРОЕКТ»

Створений у 2010 році у складі Національного гірничого університету

Учасники Центру: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» та Державне відкрите акціонерне товариство «Дніпродіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості України

Директор Центру

Interproekt_Gapeev_300.png

Гапєєв Сергій Миколайович, к.т.н., доц.

Підстави для створення Центру: Договір про співпрацю між НГУ та ДВАТ «Дніпродіпрошахт» від «04» жовтня 2010 р.; Наказ НГУ від «08» жовтня 2010 р. №329; Наказ ДВАТ «Дніпродіпрошахт» від «14» жовтня 2010 р. № 39/1; Положення про Науково-навчальний центр «Інтерпроект» Національного гірничого університету

Головною метою створення Центру є забезпечення системності наукових досліджень; організація і проведення наукових досліджень в Університеті та «Дніпродіпрошахт»; надання послуг у галузі проектування гірничих підприємств; концентрація та ефективне використання освітньо-наукового потенціалу шляхом залучення до викладання фахівців «Дніпродіпрошахт»; перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою.

Головні завдання Центру:

· підвищення якості інженерної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів у галузі проектування гірничих підприємств;

· отримання наукового продукту у вигляді нових теоретичних результатів досліджень, технологій, корисних моделей та зразків, винаходів тощо;

· побудова трикутника знань: наука – освіта – інновації (підприємство);

· цільова фундаментальна перепідготовка фахівців з вищою освітою.

Основні види діяльності Центру:

· перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за участю провідних фахівців «Дніпродіпрошахт»;

· організація, координація та проведення спільних наукових досліджень, сприяння впровадженню результатів наукових досліджень Університету та «Дніпродіпрошахт» у проектні розробки;

· організація і координація міжнародного науково-технічного співробітництва з вищими навчальними закладами та науковими установами зарубіжних країн за напрямками основної діяльності Центру;

· підготовка і проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів;

· інформаційне забезпечення науково-освітньої діяльності Університету та «Дніпродіпрошахт»;

· співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами та організаціями різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань Центру;

· організація та проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за контрактами за напрямами роботи Центру;

· участь у міжнародних заходах в галузі освіти, науки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

Основні пріоритетні напрями науково-освітньої діяльності і розвитку Центру:

· забезпечення бюджетного, господарського і комерційного ефекту за рахунок поєднання ресурсів, планів і економічних механізмів Університету та «Дніпродіпрошахт»;

· посилення методичного впливу «Дніпродіпрошахт» на підготовку фахівців з вищою освітою;

· забезпечення стажування науковців Університету у відділах «Дніпродіпрошахт», організація учбових практик на базі «Дніпродіпрошахт».

Контакти:

Поштова адреса:

49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, ДВНЗ «Національний гірничий університет», ННЦ «Інтерпроект»

Телефон:

+38-056-373-07-69

E-mail:

gapieievs@nmu.org.ua

© 2006-2019 Інформація про сайт