Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Придніпровський регіональний науково-технічний центр технічного захисту інформації

Керівник Центру – БІЛИЙ Віктор Іларіонович, старший науковий співробітник.

Придніпровський регіональний науково-технічний центр технічного захисту інформації (Центр) Національного гірничого університету створено у 1998 році спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Державного Комітету України з питань державних секретів та технічного захисту інформації з метою забезпечення потреб Придніпровського регіону фахівцями з інформаційної безпеки, удосконалення їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, інтеграції освіти, науки та виробництва, більш ефективного використання науково-педагогічного потенціалу та навчально-лабораторної бази Національного гірничого університету.

Центр є ліцензіатом Державної служби спеціального зв’язку та технічного захисту інформації.

До складу Центру входять сектори:

 • дослідження та розробки спеціалізованого програмного забезпечення;
 • дослідження та розробки засобів технічного захисту інформації;
 • нормативно-правового забезпечення;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовки;
 • технічна група.

Основні функції та напрями діяльності Центру:

 • участь в підготовці та перепідготовці кадрів для роботи у сфері захисту інформації;
 • розробка пропозицій та рекомендацій щодо розвитку систем захисту інформації;
 • організація та проведення науково-дослідних робіт в галузі захисту інформації;
 • участь у проведенні контролю за виконанням правил та вимог захисту інформації на об`єктах інформаційної діяльності;
 • участь в розробці нормативних документів з питань захисту інформації;
 • надання консультативних послуг в галузі захисту інформації;
 • проведення державної експертизи з технічного захисту інформації.
© 2006-2019 Інформація про сайт