Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ЕКОБЕЗПЕКА

Напрями діяльності в галузі освіти:

- здійснює виконання студентами науково-дослідницьких та учбово-виробничих робіт, організацію навчально-виробничих практик студентів-екологів;

- здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, посадових осіб, діяльність яких пов’язана з необхідністю знань екології, охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

Напрями діяльності в галузі науки:

- здійснює виконання науково-дослідницьких робіт у напрямку розробки нових методів та виготовлення приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища та екології людини;

- виконує розробку нових технологій та обладнання для міст та виробництв з метою зниження їх екологічної небезпеки (в галузі поводження з відходами, атмосферних викидів, стічних вод та питної води);

- виконує екологічні дослідження, вивчається вплив геопатогенних зон природного та техногенного походження, аномальні природні явища позитивного та негативного характеру, екстремальні екологічні явища і умови їх виникнення та розробляються рекомендації і заходи захисту від їх впливу;

- вивчає дію природних мінералів, розробляє та впроваджує в практику охорони здоров’я принципи медичної екології, виконує екологічні експертизи з точки зору забезпечення екологічного комфорту людини.

© 2006-2020 Інформація про сайт