Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДОСЯГНЕННЯ ЦЕНТРУ

За період 1979 – 2000 роки було виконано НДР – 20, одержано винаходів СРСР – 50, закордонних патентів – 3: в США №4238323; ФРГ №Р2902219.3; та Великобританії №2042936. Розроблені та виготовлені три установки для вилучення з твердих побутових відходів корисних компонентів в польових умовах полігонів ТПВ.

За період з 2001 по 2011 роки виконано НДР –7, опубліковано146 робіт, 8 методичних розробок, навчальний посібник – 1, одержано патентів України – 12.

Колектив співробітників центру «Екобезпека» одержав у 2009 році диплом Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід 2008» у номінації «Кращий винахід Дніпропетровської області у 2008 році».

За результатами виконаних НДР по створенню нових екологічно безпечних технологій обробки твердих побутових та промислових відходів, підготовлена та захищена в 2010 році кандидатська дисертаційна робота Борисовською О.О. за спеціальністю 21.06.01 - «Екологічна безпека».

Проводяться практичні роботи студентів по ознайомленню з методом кірліанграфічного дослідження води, мінералів, ґрунту та медичної діагностики в умовах ТОВ «Метал».

Одна з останніх розробок Центру – це створення оздоровчих кімнат для реабілітації людини від стресових та інформаційних навантажень, в основі яких лежить корисна дія природних мінералів шунгіту та монтморилоніту на людину. Ці дві кімнати впроваджені в ТОВ «Метал» для оздоровлення робітників підприємства.

Авторські свідоцтва

© 2006-2020 Інформація про сайт