Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Загальні відомості про СПГВ

Технологія свердловинної підземної газифікації вугілля СПГВ – нетрадиційний спосіб розробки вугільних родовищ, який відкриває нові можливості у відпрацюванні вугільних пластів зі складними гірничо-геологічними умовами залягання і суміщає процеси видобування, збагачення і переробки вугілля.

Суть технології підземної газифікації вугілля полягає у бурінні із поверхні землі чи безпосередньо із гірничих виробок свердловин до вугільного пласта, зі з'єднанням їх по пласту одним із відомих способів, подальшому розпалюванні (створенні керованого процесу вигазовування вугілля) вугільного пласта і забезпеченні умов для перетворення вугілля безпосередньо в надрах у горючий газ і видачі отриманого газу по свердловинах на земну поверхню. Таким чином, всі технологічні операції по газифікації вугільного пласта здійснюються із земної поверхні.

У порівнянні з видобутком вугілля на шахтах і кар'єрах при СПГВ ліквідовується важка праця гірників, залучаються до використання некондиційні запаси вугілля, не порушується родючий шар ґрунту, усувається необхідність в розміщенні порожньої породи на денній поверхні. Продуктом газифікації є горючі гази, конденсат (хімічні речовини), тепло продуктів СПГВ і порід, що вміщають газогенератор.

Замкнутий цикл підземної газифікації вугілля дає можливість вирішити актуальну екологічну проблему утилізації і переробки димових газів і відходів енергетичних підприємств.

У Національному гірському університеті розроблені технологічні концепції енергохімічного підприємства із розробки і переробки пластів твердого палива з урахуванням геологічних і техногенних чинників в безпечному екологічно чистому циклі.

Ці технології розроблені на новому техніко-економічному рівні з виключенням забруднення навколишнього середовища при комплексній переробці вугільних пластів на місці їх залягання з отриманням високотехнологічних продуктів у вигляді електричної, теплової енергії і хімічної сировини. 

© 2006-2019 Інформація про сайт