Національний гірничий університет — відповідність Часу

Центр аналітико-технологічних досліджень мінеральної та техногенної сировини (ЦАТД ДВНЗ «НГУ»)

Керівник ЦАТД - кандидат геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник Сергій Євгенович Поповченко


Нормативні документи щодо створення Центру:

Наказ НГАУ №120 від 30. 06. 2000 року

Положення ЦАТД, затвердженого Наказом НГАУ №120 від 30. 06. 2000 року (з доповненнями від 2010 року)

Основним напрямком діяльності ЦАТД є вивчення геохімії, геології і металогенії благородних металів Українського щита і сполученої з ними рудної мінералізації


Основними напрямками діяльності ЦАТД є:

1. Геологія, геохімія і рудоутворення дорогоцінних металів у природних і техногенних об'єктах;

2. Удосконалювання і розробка нових способів і методів діагностики й аналітичного визначення вмісту дорогоцінних металів;

3. Розробка технологій збагачення руд з тонкодисперсним розподілом часток дорогоцінних металів і одержанням колективних концентратів.

4. Розробка нестандартного лабораторного й аналітичного устаткування для збагачення, переробки, витягу й аналітики дорогоцінних металів.


ЦАТД пропонує впровадження розроблених технологій:

- збагачення бідних хромітових руд із нонтронітових кор вивітрювання;

- переробку зол-уносів теплоелектричних станцій в промислові продукти;

- переробку шламів Васильківського кар’єру з отриманням дрібних вузько класифікованих фракцій кварцу та гранату;

- технологія розвідки, розробки та збагачення високоякісних первинних каолінів для паперової та керамічної промисловості з попутнім отриманням вузько класифікованих фракцій кварцу та концентратів з рідкоземельними елементами;

- переробку шлаків з отриманням кольорових, рідкоземельних та дорогоцінних металів;

- вилучення із шламів крупного графіту та гранату.

У результаті вивчення можливості виділення платиноїдів з бідних хромітових руд на Липовеньківському родовищі розроблена технологія розвинутого гравітаційного збагачення з одержанням товарного хромітового концентрату. Для практичної реалізації даної технології була вперше розроблена модульна збагачувальна установка, що разом із запропонованою технологією лягло в основу авторського свідоцтва і патенту "Спосіб збагачення бідних хромітових руд". За 3 роки згідно заключених ліцензійних договорів цей спосіб впроваджений і успішне реалізований у промисловому масштабі на Липовеньківському родовищі в межах гірського відводу Побузького феронікелевого комбінату із сезонною продуктивністю по вихідній руді близько 60 тис.т.

Наявність такого способу збагачення дає можливість найближчим часом почати промислове відпрацьовування хромітових руд на Північному Капітанівському, Східно-Липовеньківському і Пушківському родовищах. По названих родовищах проводяться підготовчі роботи для впровадження даних технологій і заключення ще трьох ліцензійних договорів по двох патентах. Східно-Липовеньківське родовище передбачається ввести в експлуатацію влітку 2012 року, Північне Капітанівське - навесні 2013., Пушківське - восени 2012 р.


Партнери:

- ТОВ Побузький феронікелевий комбінат;

- ТОВ «Каолін Буг»;

- ЗАТ Завальєвський гірничо-збагачувальний комбінат;

- ТОВ «Кварцит ДЦ»;

- Васильківський кар’єр;

- Демуринський ГОК;

- Інститут золота, м.Сімферополь;

- Придніпровська ТЕС;

- Придніпровський гідрометалургійний завод поліметалів м. Дніпродзержинськ;

- ТОВ Екоінвест


Місце розташування центру в НГУ: корпус №7, кімн. 7/1212, 7/1213

контакти: тел. 46-90-79 ( керівник ЦАТД); 46-99-98; е-mail: catdngu@ mail.ru 

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт