Національний гірничий університет — відповідність Часу

Ювілейні дати та ювіляри НГУ

2017 рік


січень – 95 років тому було утворено кафедру прикладної механіки на чолі з професором Я.І. Грдіною (у 2003 р. на базі кафедри було створено кафедру автомобілів та автомобільного господарства).

 

28 лютого – 15 років тому розпорядженням Кабінету Міністрів України Національна гірнича академія України була реорганізована у Національний гірничий університет.

 

2 червня – 115 років тому були здані в експлуатацію хімічний (№ 2) та частина першого корпусу (з двору) Катеринославського вищого гірничого училища (далі – КВГУ).

 

11 червня – 20 років тому Указом Президента України Державній гірничій академії України було надано статус національної.

 

29 червня – 105 років тому було видано „Закон про перетворення Катеринославського вищого гірничого училища на гірничий інститут”.

 

24 серпня – 40 років тому постановою колегії Міністерства культури УРСР Музею історії університету (тоді – Музей історії ДГІ) надано статус народного.

 

1 вересня – 20 років утворення Українсько-Американського ліцею.

 

105 років тому вийшов з друку перший номер журналу «Южный инженер», який видавався товариством інженерів, що закінчили КВГУ.

 

105 років тому було засновано кафедру металургії і горючих матеріалів на чолі з професором П.Г. Рубіним.

 

95 років тому в Інституті замість відділень були утворені факультети: гірничий, металургійний, електромеханічний, геолого-маркшейдерський.

 

90 років тому на базі Дніпропетровського гірничого інституту (далі – ДГІ) було створено інститут фізичної хімії АН УСРР на чолі з професором ДГІ, академіком Л.В. Писаржевським.

 

85 років тому у ДГІ було створено науково-дослідний сектор (НДС), нині – науково-дослідна частина.

 

50 років тому було зведено 4 навчальний корпус.

 

15 років тому в результаті реорганізації економічного факультету було створено Інститут економіки з двома факультетами – менеджменту і фінансово-економічним.

 

У 2017 році виповнюється:

 

- 110 років кафедрі будівельної, теоретичної та прикладної механіки

- 95 років кафедрі транспортних систем і технологій

- 80 років кафедрі гірничих машин та інжинірингу

- 70 років кафедрі економіки підприємства

- 65 років кафедрі економічної теорії та основ підприємництва

- 55 років кафедрі філософії і педагогіки

- 55 років електротехнічному факультету

- 15 років Інституту електроенергетики

- 15 років кафедрі перекладу

- 15 років факультету інформаційних технологій.


Ювіляри

 

2 січня – 70 років з дня народження Швеця Василя Яковича – доктора економічних наук, професора, директора Інституту економіки, завідувача кафедри менеджменту виробничої сфери, Заслуженого економіста України, академіка Академії економічних наук України.

 

3 січня – 75 років з дня народження Салова Володимира Олександровича – професора кафедри транспортних систем і технологій, Заслуженого працівника освіти України, Заслуженого викладача НГУ.

 

4 січня – 70 років з дня народження Корсуна Валерія Івановича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

 

5 січня – 75 років з дня народження Кравця Віктора Володимировича – доктора технічних наук, професора кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

 

10 січня – 70 років з дня народження Соболєва Валерія Вікторовича – доктора технічних наук, професора кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки, академіка АН вищої школи України, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, лауреата премії ім. Ярослава Мудрого.

 

18 січня – 95 років з дня народження Потураєва Валентина Микитовича (1922–2003) – доктора технічних наук, професора, академіка АН УРСР, ректора (1972–1973), проректора з наукової роботи (1962–1972), завідувача кафедри гірничих машин (1971–1974), лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки.

 

27 січня – 65 років з дня народження Черная Анатолія Володимировича  – доктора фізико-математичних наук, професора кафедри фізики.

 

1 лютого – 60 років з дня народження Бешти Олександра Степановича – доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України,  проректора з наукової роботи, Відмінника освіти України.

 

28 лютого – 80 років з дня народження Воробйова Олександра Андрійовича (1937–2003) – професора, завідувача кафедри електроприводу (1989–2002 рр.), Заслуженого викладача НГУ.

 

28 лютого – 70 років з дня народження Нікітіної Вікторії Гаріївни – директора Українсько-Американського лінгвістичного центру, Відмінника освіти України.

 

1 березня – 70 років з дня народження Пономаренка Павла Івановича – доктора технічних наук, професора кафедри економіки підприємства, академіка Академії гірничих наук України, повного кавалера ордену „Шахтарська слава”.

 

2 березня – 80 років з дня народження Ванжі Геннадія Купріяновича – професора кафедри основ конструювання механізмів і машин.

 

3 березня – 90 років з дня народження Тяпкіна Костянтина Федоровича (1927–2016) – доктора геолого-мінералогічних наук, професора, завідувача кафедри геофізичних методів розвідки (1974–2000), члена-кореспондента НАН України, академіка Міжнародної академії наук Євразії, двічі лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, Відмінника освіти України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Заслуженого професора НГУ.

 

14 березня – 60 років з дня народження Симановича Геннадія Анатолійовича – доктора технічних наук, професора кафедри гірничих машин та інжинірингу.

 

14 березня – 150 років з дня народження Курилова Венедикта Вікторовича (1867–1921) – доктора хімії, професора, завідувача кабінету (1899–1906) і кафедри загальної хімії (1906–1909), засновника лабораторії загальної хімії для підготовки гірничих інженерів з хімічних дисциплін, першого голови Катеринославського наукового товариства (1901–1909).

 

15 березня – 55 років з дня народження Ігнатьєвої Світлани Євгенівни – професора кафедри історії та політичної теорії.

 

22 березня – 75 років з дня народження Ширіна Леоніда Никифоровича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри транспортних систем і технологій, дійсного члена підйомно-транспортної Академії України, Відмінника освіти України.

 

22 березня – 40 років з дня народження Бардася Артема Володимировича – доктора економічних наук, професора, декана факультету менеджменту, Заслуженого працівника освіти України.

 

23 березня – 105 років з дня народження Кармазіна Віталія Івановича – (1912–2002) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри збагачення корисних копалин (1960–1973), професора кафедри (1973–1999), Відмінника освіти України, Заслуженого професора НГУ.

 

24 березня – 35 років з дня народження Пашкевич Марини Сергіївни – доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку та аудиту, Заслуженого працівника освіти України.

 

25 березня – 45 років з дня народження Дичковського Романа Омеляновича – доктора технічних наук, професора кафедри підземної розробки родовищ, директора Центру українсько-польської співпраці НГУ.

 

25 березня – 90 років з дня народження Кияшка Івана Андрійовича (1927–1990) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри підземної розробки родовищ (1971–1974), професора кафедри (1974–1990).

 

30 березня – 80 років з дня народження Гаркуші Ігоря Павловича – професора, завідувача кафедри фізики, Відмінника освіти України.

 

31 березня – 70 років з дня народження Петровського В’ячеслава Івановича – директора навчально-наукового центру підготовки іноземних громадян, начальника кафедри військової підготовки (1992–1997).

 

2 квітня – 120 років з дня народження Старикова Миколи Антоновича (1887–1961) – доктора технічних наук, професора, академіка АН УРСР, завідувача кафедри рудних родовищ (1952).

 

3 квітня – 60 років з дня народження Кошки Олександра Григоровича – завідувача відділу аспірантури і докторантури, доцента кафедри підземної розробки родовищ.

 

3 квітня – 70 років з дня народження Громова Валерія Євгеновича – доктора філософських наук, професора кафедри філософії і педагогіки. 

 

15 квітня – 45 років з дня народження Волкової Вікторії Євгенівни – доктора технічних наук, професора кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки.

 

15 квітня – 140 років з дня народження Іванова Леоніда Лікаріоновича (1877–1946) – завідувача кафедри мінералогії та петрографії (1908–1913), професора кафедри (1913–1946).

 

15 квітня – 80 років з дня народження Котляра Бориса Давидовича (1937–1999) – доктора фізико-математичних наук, професора кафедри вищої математики.

 

1 травня – 75 років з дня народження Алексєєва Анатолія Яковича – доктора філологічних наук, професора кафедри перекладу.

 

1 травня – 80 років з дня народження Прокопенка Василя Івановича – доктора технічних наук, професора кафедри прикладної економіки, члена-кореспондента Академії гірничих наук України, Відмінника освіти України.

 

3 травня – 80 років з дня народження Дриженка Анатолія Юрійовича – доктора технічних наук, професора кафедри відкритих гірничих робіт, члена-кореспондента Академії гірничих наук України, Заслуженого винахідника України, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки.

 

6 травня – 50 років з дня народження Вагонової Олександри Григорівни – доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри прикладної економіки, Заслуженого працівника освіти України.

 

20 травня – 60 років з дня народження Новицького Ігоря Валерійовича – доктора технічних наук, професора кафедри системного аналізу та управління.

 

27 травня – 35 років з дня народження Кравець Марини Олександрівни – завідувача кафедри конституційного та адміністративного права.

 

1 червня – 70 років з дня народження Андрєйцева Володимира Івановича – доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Заслуженого юриста України, академіка Національної академії правових наук України.

 

17 червня – 55 років з дня народження Приходченка Василя Федоровича – доктора геолого-мінералогічних наук, професора, декана геологорозвідувального факультету.

 

26 червня – 80 років з дня народження Туркенича Олександра Михайловича (1937–2009) – доктора технічних наук, професора кафедри збагачення корисних копалин.

 

27 червня – 45 років з дня народження Судакова Андрія Костянтиновича – доктора технічних наук, професора кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин.

 

30 червня – 70 років з дня народження Сядро Любов Григорівни – головного бухгалтера, Заслуженого економіста України.

 

17 липня – 50 років з дня народження Василенка Віталія Олександровича – доктора історичних наук, професора кафедри історії та політичної теорії, Заслуженого працівника освіти України.

 

23 липня – 105 років з дня народження Мілетича Антона Федоровича (1912–1990) – доктора технічних наук, професора кафедри рудничної вентиляції та охорони праці.

 

8 серпня – 65 років з дня народження Кириченка Євгена Олексійовича – доктора технічних наук, професора кафедри гірничої механіки.

 

9 серпня – 80 років з дня народження Ерперта Олександра Мовшовича – професора кафедри прикладної економіки, Відмінника освіти України.

 

9 серпня – 70 років з дня народження Савчука В’ячеслава Степановича – доктора геологічних наук, професора, завідувача кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин.

 

15 серпня – 80 років з дня народження Горенка Анатолія Карповича – начальника редакційно-видавничого відділу, Відмінника освіти України.

 

18 серпня – 40 років з дня народження Чеберячка Сергія Івановича – доктора технічних наук, професора кафедри аерології та охорони праці, лауреата премії Президента України для молодих вчених.    

 

21 серпня – 40 років з дня народження Шевченка Сергія Вікторовича –завідувача кафедри загальної та структурної геології. 

 

1 вересня – 150 років з дня народження Федорова Михайла Михайловича (1867–1945) – професора кафедри гірничої механіки (1913–1919), завідувача секції гірничозаводської механіки (1916–1919), академіка АН УРСР, заслуженого діяча науки Росії, засновника і першого директора Інституту гірничої механіки АН УРСР (нині НДІ гірничої механіки ім. М.М. Федорова).

 

10 вересня – 65 ­­­років з дня народження Ісакова Леоніда Васильовича – доктора геологічних наук, професора кафедри загальної та структурної геології.

 

13 вересня – 60 років з дня народження Саричевої Людмили Віссаріонівни – професора кафедри геоінформаційних систем.

 

14 вересня – 105 років з дня народження Іванова Анатолія Олександровича (1912–2001) – доктора технічних наук, професора, декана гірничо-механічного факультету (1957–1962), завідувача кафедри автоматизації виробничих процесів (1961–1989).

 

20 вересня – 115 років з дня народження Юнькова Якима Арсентійовича (1902–1981) – доктора геолого-мінералогічних наук, професора, завідувача кафедри геофізичних методів розвідки (1944–1974), професора кафедри (1974–1981), заступника директора з навчальної роботи (1951–1964), лауреата Державної премії УРСР у галузі науки і техніки.

 

26 вересня – 110 років з дня народження Лисиці Івана Григоровича (1907–1995) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри маркшейдерської справи (1943–1945) та геодезії (1945–1957), першого декана шахтобудівного факультету (1957–1979).

 

27 вересня – 80 років з дня народження Сторчая Володимира Федоровича – професора кафедри вищої математики.

 

28 вересня – 95 років з дня народження Кременчуцького Миколи Феофановича (1922–2011) – доктора технічних наук, професора кафедри аерології та охорони праці, декана гірничого факультету (1975–1979), Заслуженого професора НГУ.

 

2 жовтня – 40 років з дня народження Кучина Олександра Сергійовича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри маркшейдерії.

 

4 жовтня – 55 років з дня народження Кіріна Романа Станіславовича – доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного, господарського та екологічного права, лауреата премії НАН України.

 

5 жовтня – 90 років з дня народження Колоколова Олега Васильовича (1927–2008) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри підземної розробки родовищ (1974–1994), декана гірничого факультету (1979–1984), дійсного члена Академії інженерних наук України та Міжнародної академії наук з екології та безпеки життєдіяльності, Заслуженого діяча науки і техніки України.

 

15 жовтня – 80 років з дня народження Пінаєва Анатолія Олексійовича – доктора юридичних наук, професора кафедри кримінального права та кримінології.

 

7 листопада – 70 років з дня народження Шаніної Євгенії Григорівни – завідувача кафедри кримінального права і кримінології, Заслуженого юриста України.

 

9 листопада – 60 років з дня народження Корнієнка Валерія Івановича – доктора технічних наук, професора кафедри безпеки інформації та телекомунікацій.

 

21 листопада – 90 років з дня народження Москальова Олександра Миколайовича (1927–2010) – доктора технічних наук, професора кафедри гірничих машин, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки.

 

21 листопада – 110 років з дня народження Рубинського Юрія Михайловича (1907–1984) – доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки, організації та планування виробництва (1950–1961).

 

21 листопада – 150 років з дня народження Синцова Дмитра Матвійовича (1867–1946) – доктора чистої математики, ординарного професора КВГУ (1899–1903), Заслуженого діяча науки України, академіка АН УРСР.

 

6 грудня – 120 років з дня народження Федуковича Вацлава Станіславовича (1897–1979) – професора, першого завідувача кафедри геофізичних методів розвідки (1935–1937).

 

25 грудня – 125 років з дня народження Нечипоренка Петра Кириловича (1892–1937) – професора, завідувача кафедри геодезії (1927–1933).

 

28 грудня – 80 років з дня народження Дудлі Миколи Андрійовича (1937–2016) – професора кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин, Почесного розвідника надр України, лауреата премії МОН України, академіка Польської академії інженерних наук, Заслуженого працівника нафтової та газової промисловості Польщі.

 

30 грудня – 135 років з дня народження Крамарєва Бориса Миколайовича (1882–1953) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри шахтного будівництва (1944–1946).

 

115 років з дня народження Фінкельштейна Бориса Миколайовича (1902–1962) – професора кафедри фізики (1928–1930), організатора й першого директора Дніпропетровського фізико-технічного інституту.

Назад

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт