Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Ювілейні дати та ювіляри НТУ "Дніпровська політехніка"

2019

січень – 80 років утворення кафедри історії та політичної теорії.

березень – 75-річчя відновлення діяльності науково-дослідного сектору після визволення міста під час Другої світової війни.

16 (4 за ст. ст.) червня – 120 років тому схвалено проект „Положення про Катеринославське вище гірниче училище”.

червень – 20-річчя відкриття Інституту гуманітарних проблем ім. П.Т. Тронька.

червень – 20 років тому відбулася презентація першого примірника „Гуманітарного журналу”.

2 вересня – 55 років з дня заснування кафедри безпеки інформації та телекомунікацій (перша назва – промислової електроніки та обчислювальної техніки).

вересень – 90-річчя створення кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин.

12 жовтня (30 вересня за ст. ст.) – 120 років тому в присутній залі Потьомкінського палацу відбулося урочисте відкриття Катеринославського вищого гірничого училища (КВГУ).

12 жовтня – 45 років з дня заснування музею історії Дніпропетровського гірничого інституту (нині – Народний музей історії ім. О.М. Поля).

17 листопада – 85 років з дня заснування кафедри іноземних мов.

120 років заснування у КВГУ кабінету геодезії та маркшейдерського мистецтва (сьогодні – кафедра геодезії та кафедра маркшейдерії).

105 років утворення кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин.

90 років утворення кафедри фізичного виховання.

85 років тому введено в експлуатацію студентський гуртожиток № 1 на розі пр. Дмитра Яворницького та вул. Олеся Гончара.

70 років тому було введено в експлуатацію навчальний буровий полігон.

50 років введення в експлуатацію навчального корпусу № 5.

50 років з часу побудови студентського гуртожитку № 3 по пр. Гагаріна.

35 років відкриття навчального корпусу № 7 по вул. Олеся Гончара.

 

Ювіляри

1 січня – 75 років з дня народження Сало Валерія Вікторовича – голови профспілкового комітету НТУ „ДП”. 

1 січня70 років з дня народження Фелоненка Станіслава Васильовича – декана механіко-машинобудівного факультету, професора кафедри гірничих машин та інжинірингу, Відмінника освіти України.

2 січня – 80 років з дня народження Трифонова Володимира Даниловича  – професора кафедри систем електропостачання.

5 січня – 130 років з дня народження Верескунова Георгія Петровича (1894–?) – першого завідувача кафедри будівництва і геомеханіки (перша назва – проведення та кріплення виробок) (1931–1933), завідувача кафедри прохідки гірничих виробок і шахтного будівництва (1951–1953), завідувача кафедри буровибухових робіт (1953–1958).

14 січня – 70 років з дня народження Голінька Василя Івановича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри аерології та охорони праці, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Відмінника освіти України.

14 січня – 135 років з дня народження Шевякова Лева Дмитровича (1889–1963) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри гірничого мистецтва (1920–1928), академіка АН СРСР, лауреата Державної премії СРСР у галузі науки і техніки.

16 січня – 90 років з дня народження Петрука Євгена Григоровича (1929–2012) – доктора технічних наук, професора кафедри маркшейдерії.

20 січня115 років з дня народження Скабаллановича Івана Антоновича (1904–1994) – доктора геолого-мінералогічних наук, професора, завідувача кафедри гідрогеології та інженерної геології (1938–1941, 1944–1949).

21 січня – 70 років з дня народження Халімендика Юрія Михайловича –доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри маркшейдерії (1997–2014), академіка Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

23 січня – 50 років з дня народження Баса Костянтина Марковича – професора, завідувача кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

27 січня95 років з дня народження Кожушка Юрія Михайловича (1924–1997) – професора, завідувача кафедри шахтного будівництва і підземних споруд (1963-1965), декана шахтобудівного факультету (1958-1959, 1968-1990).

27 січня – 140 років з дня народження Чернишова Бориса Ісидоровича (1884-1950) – професора кафедри історичної геології та палеонтології, академіка АН УРСР, віце-президента АН УРСР (1939-1946), директора інституту геологічних наук АН УРСР (1939-1950), заслуженого діяча науки і техніки УРСР. 

1 лютого – 65 років з дня народження Гаврюка Георгія Федоровича (1954–2015) – завідувача кафедри маркшейдерії (1993–2001), декана шахтобудівного факультету (1993–1998).

6 лютого – 115 років з дня народження Епштейна Євгена Федоровича (1904–1984) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин (1932–1941, 1945–1975).

14 лютого – 145 років з дня народження Писаржевського Лева Володимировича (1874–1938) – професора загальної та фізичної хімії, ректора НГУ (1924–1926), завідувача кафедри хімії (1913–1930), академіка АН УРСР, академіка АН СРСР, лауреата премії ім. В.І. Леніна.

19 лютого – 110 років з дня народження Станкевича Леоніда Йосиповича (1909–1971) – доктора геолого-мінералогічних наук, професора, завідувача кафедри мінералогії та кристалографії (1946–1964), кафедри мінералогії, кристалографії та петрографії (1964–1971).  

5 березня – 95 років з дня народження Жуковицького Володимира Івановича (1924–2009) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електроніки та обчислювальної техніки (1964–1976), Заслуженого професора НГУ, Відмінника освіти України.

6 березня – 95 років з дня народження Поставного Василя Георгійовича (1924–1992) – доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії та політичної теорії (1966–1992), Заслуженого працівника вищої школи України.

17 березня – 140 років з дня народження Малиновського Андрія Едуардовича (1884–1937) – доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики (1923–1937).

18 березня – 115 років з дня народження Шилова Павла Михайловича (1904–1994) – доктора технічних наук, професора, першого завідувача кафедри технології гірничого машинобудування (1943–1976), Заслуженого працівника вищої школи України.

20 березня – 55 років з дня народження Первого Геннадія Леонідовича – завідувача кафедри історії та політичної теорії, директора Українсько-шведського наукового та культурно-освітнього центру.

21 березня – 115 років з дня народження Абрамова Федора Олексійовича (1904–1982) – доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР, завідувача кафедри рудникової вентиляції та охорони праці (1940–1969), Заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної премії УРСР у галузі науки і техніки.

22 березня – 130 років з дня народження Огієвецького Ісаака Юхимовича (1889–1956) – доктора фізико-математичних наук, професора кафедри вищої математики та аналітичної механіки.

27 березня – 65 років з дня народження Блохіна Сергія Євгеновича (1954–2013) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки (1993–2013), декана механіко-машинобудівного факультету (1994–2013), лауреата премії ім. академіка В.А. Лазаряна у галузі механіки.

29 березня – 90 років з дня народження Долинського Віталія Андрійовича (1929–2006) – проректора з наукової роботи (1972–1982), професора кафедри аерології та охорони праці (1995–1998), професора кафедри екології (1998–2006).

3 квітня65 років з дня народження Шаповала Володимира Григоровича – доктора технічних наук, професора кафедри будівництва і геомеханіки, академіка Академії будівництва України.

10 квітня – 95 років з дня народження Крюкова Дмитра Кузьмича (1924–1989) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електроприводу (1975–1989).

11 квітня – 100 років з дня народження Афанасьєва Миколи Лаврентійовича (1919–1988) – доктора геолого-мінералогічних наук, професора кафедри геофізичних методів розвідки.

14 квітня – 75 років з дня народження Младецького Ігоря Костянтиновича – доктора технічних наук, професора кафедри збагачення корисних копалин, Відмінника освіти України.

19 квітня – 55 років з дня народження Цюп’як Ірини Костянтинівни – директора Центру культури української мови імені Олеся Гончара, доцента кафедри філології та мовної комунікації, Матері-героїні.

20 квітня – 100 років з дня народження Мурзіна Володимира Олексійовича (1919–1981) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри гірничої механіки (1963–1981).

24 квітня – 50 років з дня народження Рябчія Владислава Валерійовича – завідувача кафедри геодезії.

1 травня – 75 років з дня народження Швидько Ганни Кирилівни – доктора історичних наук, професора кафедри історії та політичної теорії, академіка Української академії історичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, Заслуженого професора НГУ.

10 травня – 70 років з дня народження Симоненка Володимира Івановича – доктора технічних наук, професора кафедри відкритих гірничих робіт, директора Інституту з проектування гірничих підприємств університету, лауреата премії Національного гірничого університету в галузі освіти і науки.

13 травня – 70 років з дня народження Шкрабця Федора Павловича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри відновлюваних джерел енергії, академіка Академії наук вищої школи України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

15 травня – 95 років з дня народження Онищенка Володимира Івановича (1924–2005) – професора, ректора НГУ (1973–1982), завідувача кафедри теоретичної та будівельної механіки (1973–1993).

16 травня – 85 років з дня народження Доброгорського Миколи Олександровича (1934–2009) – доктора геолого-мінералогічних наук, професора кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин.

21 травня90 років з дня народження Бедраня Миколи Гавриловича (1929–1999) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри збагачення корисних копалин (1981–1993).

22 травня – 80 років з дня народження Гуменика Іллі Львовича (1939–2015) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри відкритих гірничих робіт (1996–2009), академіка Академії наук вищої школи України, академіка Української екологічної академії наук, члена-кореспондента Академії гірничих наук України, Відмінника освіти України, Заслуженого професора НГУ.

28 червня – 85 років з дня народження Забігайла Володимира Юхимовича (1934–1996) – доктора геолого-мінералогічних наук, професора кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин, академіка НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. В.І. Вернадського НАН України.

1 липня – 80 років з дня народження Бондарука Олександра Григоровича (1939–2011) – завідувача кафедри геодезії (1991–2011).

5 липня – 70 років з дня народження Кузнєцова Георгія Віталійовича (1949–2012) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електроніки та обчислювальної техніки (1993–2011), директора Міжгалузевого інституту безперервної освіти (1995–2011), академіка Української академії інформатики, Заслуженого працівника народної освіти України, Відмінника освіти України.

18 липня – 150 років з дня народження Гуськова Володимира Олександровича (1869-1951) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри збагачення корисних копалин (1903-1946), декана гірничого факультету (1921-1925).

31 липня – 80 років з дня народження Кожевникова Анатолія Олександровича – доктора технічних наук, професора кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин.

6 серпня – 60 років з дня народження Введенської Тетяни Юріївни – професора, завідувача кафедри перекладу.

9 серпня – 60 років з дня народження Пасічного Володимира Григоровича (1959–2003) – доктора технічних наук, професора кафедри гідрогеології та інженерної геології.

13 серпня – 60 років з дня народження Сдвижкової Олени Олександрівни – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри вищої математики, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Відмінника освіти України.

22 серпня – 100 років з дня народження Максимова Олександра Павловича (1919–2008) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедр шахтного будівництва (1953–1955), проведення і кріплення виробок (1962-1965), будівництва шахт і підземних споруд (1965–1990), Заслуженого професора НГУ.

31 серпня 30 років з дня народження Трегуба Миколи Володимировича – проректора з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного розвитку.

2 вересня – 75 років з дня народження Лукінова В’ячеслава Володимировича – доктора геолого-мінералогічних наук, професора кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

4 вересня – 55 років з дня народження Пилипенка Юрія Івановича – доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економічної теорії та основ підприємництва.

14 вересня – 60 років з дня народження Бойка Віктора Миколайовича – завідувача геолого-мінералогічного музею.

23 вересня – 65 років з дня народження Усика Ігоря Івановича – декана факультету будівництва, професора кафедри будівництва геотехніки і геомеханіки.

25 вересня – 100 років з дня народження Кузнєцова Бориса Олександровича (1919–1975) – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри рудникового транспорту (1963–1972).

2 жовтня – 65 років з дня народження Назаренка Валентина Олексійовича – доктора технічних наук, професора кафедри маркшейдерії.

4 жовтня – 145 років з дня народження Протодьяконова Михайла Михайловича (1874–1930) – екстраординарного професора (1908–1909), ординарного професора кафедри гірничого мистецтва (1909–1914).

26 жовтня – 95 років з дня народження Моссура Петра Митрофановича (19242011) – професора, завідувача кафедри економіки підприємства (19711982).

31 жовтня – 80 років з дня народження Корсунського Георгія Яковича –професора кафедри відкритих гірничих робіт.

5 листопада – 145 років з дня народження Рубіна Павла Германовича (1874–1960) – професора, завідувача кафедри металургії чавуну (1904–1930), Заслуженого діяча науки і техніки УРСР.

9 листопада – 65 років з дня народження Соляник Людмили Григорівни – професора кафедри економічного аналізу і фінансів.

14 листопада – 85 років з дня народження Єфремова Ернеста Івановича – доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премії НАН України ім. О.М. Динника, Заслуженого діяча науки і техніки України, Почесного професора НГУ.

14 листопада – 155 років з дня народження Щукарєва Олександра Миколайовича (1864–1936) – доктора хімічних наук, професора, завідувача кафедри загальної хімії (1913).

20 листопада – 70 років з дня народження Кузьменка Олександра Михайловича – доктора технічних наук, професора кафедри підземної розробки родовищ, голови Науково-методичної ради університету, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

23 листопада – 85 років з дня народження Певзнера Менделя Шендеровича – професора кафедри фізики, Відмінника освіти України.

6 грудня – 90 років з дня народження Денисенка Олександра Івановича (1929–2010) – доктора технічних наук, професора кафедри збагачення корисних копалин.

160 років з дня народження Заборовського Сергія Андрійовича (18591929) – професора, ректора НГУ (1920), завідувача кафедри будівельної механіки (19071929).

135 років з дня народження Макарова Василя Степановича (1884–1960) – доктора технічних наук, професора кафедри гірничої механіки, завідувача секції гірничозаводської механіки (1920–1930).

  

Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт