Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

slide_new.jpg

Національний гірничий університет – це дослідницький національний вищий навчальний заклад міста Дніпропетровська, який існує вже понад сто років. Висока якість навчання гарантується кваліфікованим професорсько-викладацьким складом, сучасною обчислювальною технікою, бібліотекою з фондом більше мільйона томів книг, міцною матеріально-технічною базою лабораторій та новітніми технологіями навчання. Крім того, в університеті реалізуються програми, спрямовані на розвиток лідерських та організаторських якостей студентів, що дозволить їм в майбутньому займати керівні посади у своїй сфері діяльності.

Національний гірничий університет має давні і тісні наукові та освітянські зв’язки з багатьма країнами світу, що підтверджує його участь у різноманітних міжнародних програмах, престижних конгресах, та симпозіумах. Наші студенти й аспіранти отримують міжнародні стипендії на навчання або стажування у вищих навчальних закладах Німеччини, Польщі, Великобританії, Іспанії та США. Активна міжнародна співпраця передбачає високий рівень мовної підготовки, яку викладачі та студенти можуть отримати в лінгвістичних та культурно-освітніх центрах НГУ.

В університеті активно розвивається наука: працює велика кількість науково-освітніх центрів, проводяться науково-практичні конференції, семінари та конкурси.

З 1926 року в НГУ працює Кафедра військової підготовки. Під час навчання майбутні офіцери опановують необхідні військові знання основ теорії і практики функціонування підрозділів у сучасному загальновійськовому бою, вивчають військово-інженерну справу, зв’язок, захист від зброї масового ураження, топографію та інші дисципліни.

Проте студентське життя – це не лише навчання, але й насичене та багатогранне дозвілля. В нашому університеті діють спортивні секції, гуртки за інтересами, підтримується розвиток студентських ініціатив.

Тут панує атмосфера співробітництва і взаємоповаги, це навчальний заклад, у якому зберігають традиції вітчизняної системи освіти, використовують кращі світові стандарти та методики підготовки висококваліфікованих фахівців, саме тому наш девіз: «Національний гірничий університет – відповідність часу».


© 2006-2019 Інформація про сайт