Национальный горный университет — соответствие Времени

Положення про щорічний конкурс наукових робіт

1. Загальні положення

1.1. З метою стимулювання наукових досліджень та підвищення наукової активності молоді щорічно проводиться конкурс робіт серед молодих вчених та студентів Національного гірничого університету (НГУ).

1.2. Учасниками конкурсу є молоді вчені Національного гірничого університету, вік яких не перевищує 35 років, та студенти всіх курсів як індивідуально, так і у складі авторського колективу.

1.3. На конкурс можуть бути подані наукові розробки у закінченій формі, монографії, цикли публікацій за певною тематикою, студентські наукові роботи. На конкурс не приймаються роботи, раніше відзначені нагородами на державних, галузевих, регіональних конкурсах, а також відзначені Премією Національного гірничого університету в галузі освіти і науки.

1.4. На конкурсі визначаються переможці в наступних конкурсних номінаціях:

 • серед молодих вчених;
 • серед студентів.

1.5. Тематика і напрямки робіт, що приймаються до участі у конкурсі, не обмежуються.

2. Організація конкурсу

2.1. Конкурс проводиться спільно профспілковим комітетом НГУ і Радою молодих вчених (РМВ) НГУ.

2.2. Оголошення про початок щорічного конкурсу здійснюється рішенням профкому НГУ, в якому визначається вид, кількість і розмір винагород.

2.3. Терміни проведення конкурсу:

 • оголошення конкурсу – початок жовтня;
 • представлення до конкурсної комісії НГУ до 01 березня;
 • завершення роботи конкурсної комісії – 30 квітня;
 • нагородження переможців – травень місяць.

2.4. Для проведення конкурсу рішенням профкому НГУ створюється конкурсна комісія, яка складається з представників профкому НГУ, РМВ НГУ та провідних вчених університету. Конкурсна комісія обирає голову комісії та секретаря.

2.5. Конкурсна комісія:

 • проводить організаційну роботу щодо забезпечення проведення конкурсу;
 • приймає рішення щодо прийняття робіт до розгляду;
 • проводить конкурсний відбір;
 • при необхідності може залучати до експертної оцінки поданих робіт фахівців – співробітників НГУ, які не є членами конкурсної комісії;
 • має право не присуджувати премії з номінації у випадку, якщо подані на конкурс роботи не відповідають вимогам.

2.6. Оголошення про конкурс і підсумки конкурсу друкуються у “Віснику Національного гірничого університету”.

3. Критерії оцінки

Роботи оцінюються за наступними критеріями:

 • актуальність роботи;
 • практична цінність;
 • використання сучасних наукових підходів;
 • рівень завершеності роботи.

4. Порядок визначення та нагородження переможців

4.1. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 членів комісії. Засідання комісії оформлюються протоколом.

4.2. Член конкурсної комісії, робота якого розглядається, не приймає участь у голосуванні.

4.3. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, які присутні на засіданні.

5. Вимоги до робіт, що подаються на конкурс

5.1. До конкурсної комісії подаються:

 • робота (для закінчених наукових розробок, студентських наукових робіт – пояснювальна записка обсягом до 30 стор.);
 • виписка з протоколу засідання кафедри (наукового підрозділу) про представлення роботи на конкурс з висновками щодо її наукового значення;
 • анотація роботи (до 2 стор.);
 • довідка про творчий внесок у роботу кожного з членів авторського колективу (для робіт, що представлені авторськими колективами);
 • відомості про автора (авторський колектив).

5.2. Роботи, що подані на конкурс, не повертаються.

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт