НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Підготовка за ступенем «Магістр»:


Галузь знань 01 Гуманітарні науки
Спеціальність: 011 Освітні/педагогічні науки
Педагогіка вищої освіти  
Менеджмент освіти  

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Код спеціальності 071 Облік і оподаткування 
Облік і аудит


Код спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит


Код спеціальності 073 Менеджмент

Адміністративний менеджмент 

Код спеціальності 075 Маркетинг

Код спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань 08 Право
Код спеціальності 081 Право 

Галузь знань 10 Природничі науки
Код спеціальності 101 Екологія

Код спеціальності 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Код спеціальності 124 Системний аналіз

Код спеціальності 125 Кібербезпека

Код спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Код спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Код спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища
Код спеціальності 184 Гірництво
Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
Код спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Код спеціальності 263 Цивільна безпека
Галузь знань 27 Транспорт 
Код спеціальності 275 Транспортні технології
© 2006-2018 Інформація про сайт