НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

  ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ПТ Державного ВНЗ «НГУ» здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

© 2006-2019 Інформація про сайт