НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

  І. Загальні положення

1.1.   Вищий навчальний заклад Павлоградський технікум Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – ПТ Державного ВНЗ «НГУ») оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 7.1).

1.2.    До вищого навчального закладу ПТ Державного ВНЗ «НГУ» приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до вищого навчального закладу ПТ Державного ВНЗ «НГУ» на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3.    Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Місця для проживання надаються на таких умовах, як і для студентів технікуму.

© 2006-2019 Інформація про сайт