НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Правила прийому до структурних підрозділів

Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»:


Автотранспортного технікуму,

Павлоградського технікуму,

Марганецького коледжу в 2017 році

Провадження освітньої діяльності Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет» (далі – Державний ВНЗ «НГУ») та його структурними підрозділами: Автотранспортним технікумом Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – АТ Державного ВНЗ «НГУ»), Павлоградським технікумом Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – ПТ Державного ВНЗ «НГУ»), Марганецьким коледжем Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – МК Державного ВНЗ «НГУ») здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України – АЕ за № 636491 від 19.06.2015 року та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу, затвердженого Міністром освіти і науки України від 06.07.2016 року.

Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2016 2016 року № 15826.


І. Загальні положення
ІІ. Конкурсний відбір
ІІI. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела її фінансування
ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до структурних підрозділів Державного ВНЗ «НГУ»
VI. Організація та проведення конкурсного відбору
VII. Зарахування за результатами співбесіди
VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти
ІX. Проведення вступних іспитів та фахових випробувань
X. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
XI. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
XII. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XIІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
XІV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до структурних підрозділів Державного ВНЗ «НГУ»

Додаток 1 Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
 
Додаток 3
 
Додаток 4
 
Додаток 5 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
 
Додаток 6 Перелік спеціальностей, на які при вступі додатково зараховуються конкурсні бали
 
Додаток 7 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200
 
Додаток 8 ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Додаток 9 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

Додаток 10 Положення про студентський гуртожиток Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів
 

© 2006-2020 Інформація про сайт