Национальный горный университет — соответствие Времени


П Р А В И Л А П Р И Й О М У

до Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

в 2016 році зі змінами

Провадження освітньої діяльності Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки – серія АЕ за № 636491 від 19.06.2015 року

Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 зі змінами внесеними відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року № 622, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року №860/28990.Зміст

І. Загальні положення
ІІ. Організація прийому до вищих навчальних закладів
VII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти
VIII. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань
IX. Зарахування за співбесідою
X. Зарахування поза конкурсом
XI. Право на першочергове зарахування
XII. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування
XІIІ. Надання рекомендацій для зарахування
XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XVI. Наказ про зарахування
XVIІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
XVIІІ. Зарахування до Державного ВНЗ «НГУ» на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

Додаток 1 Перелік ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей,за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Додаток 4 Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступіня магістра за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу.

Додаток 7 Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу

Додаток 8 Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток 9 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році

Додаток 10 Правила прийому до аспірантури Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» в 2016 році

Додаток 11 Положення про приймальну комісію

Додаток 12 Положення про студентський гуртожиток Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»


© 2006-2016 НГУ Інформація про сайт