НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени


Правила прийому до Національного технічного університету

«Дніпровська політехніка» в 2019 році зі змінами


Провадження освітньої діяльності Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки – серія АЕ за № 636491 від 19.06.2015 року та переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266.

«Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»» в 2019 році» (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – Умов), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908.


Зміст
© 2006-2019 Інформація про сайт