НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.           На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з базовою та повною загальною середньою освітою та з освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник.

2.2.           На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на денну форму навчання.

2.3.           На перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймаються на визначену кількість місць особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (додаток 9.2).

2.4.           Докучаєвський гірничий технікум Державного ВНЗ «НГУ» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

© 2006-2019 Інформація про сайт