НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
Додаток 8.1 до Правил прийому до Автотранспортного технікуму Державного ВНЗ "НГУ" в 2012 році
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
станом на 15.11.2011 р.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
0701 транспорт і
транспортна інфраструктура
5.07010102 організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 90 60 9кл.: 3р. 10м. 11кл.: 2р. 10м. 2р. 10м. 4181 1917
5.07010602 обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів
90 75 9кл.: 3р. 10м. 11кл.: 2р. 10м. 2р. 10м. 3986 1723
© 2006-2019 Інформація про сайт