НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

І. Загальні положення

1.1.           Вищий навчальний заклад Автотранспортний технікум Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – АТ Державного ВНЗ «НГУ») оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 8.1).

1.2.           До вищого навчального закладу АТ Державного ВНЗ «НГУ» приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до вищого навчального закладу АТ Державного ВНЗ «НГУ» на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3.            Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Місця для проживання надаються на таких умовах, як і для студентів технікуму.

© 2006-2019 Інформація про сайт