National Mining University — Compliance with the Time

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу

Кращий молодий вчений НГУ”

I.Загальні положення

1.1. Керуючись законами України „Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 – 2008 роки”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, Указом Президента України від 4 липня 2005року №1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та на виконання Указу Президента України від 9 квітня 2002 року №315/2002 ”Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених”, регіональної програми „Молодь Дніпропетровщини 2007 – 2011роки”, з метою сприяння процесу модернізації вищої освіти і науки Національного гірничого університету проводиться конкурс „Кращий молодий вчений НГУ”. (далі ‑ конкурс)

1.2. Завданнями конкурсу є:

– стимулювання наукових досліджень молодих вчених;

– підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у НГУ.

1.3. До участі у конкурсі залучаються молоді вчені Національного гірничого університету, вік яких не перевищує 35 років.

1.4. Конкурс проводиться за напрямами:

– гуманітарний;

– технічний;

– економічний.

1.5. У конкурсі визначаються переможці ‑ молоді вчені, які мають кращі досягнення в науково-дослідній і навчально-методичній роботі за напрямами та на факультетах.

1.6. Переможці з кожного напряму (мінімум по три особи) будуть рекомендовані до участі у обласному конкурсі Кращий молодий вчений року та інших загальнодержавних та міжнародних конкурсах.

II. Керівництво конкурсом

2.1. Загальне організаційне керівництво конкурсом забезпечується конкурсною комісією. До складу конкурсної комісії входять: проректор з наукової роботи НГУ, начальник НДЧ, голова Ради молодих вчених НГУ, заступники деканів з наукової роботи, провідні науковці НГУ.

2.2. Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом ректора Національного гірничого університету.

2.3. Науково-методичне керівництво конкурсом забезпечується радою молодих вчених Національного гірничого університету.

2.4. За результатами кожного засідання конкурсної комісії складається протокол.

III. Критерії оцінювання

3.1. Документи молодого вченого, які подаються на розгляд конкурсної комісії, критерії оцінювання, концепція оцінювання, критерії відбору молодих вчених затверджуються на першому засіданні конкурсної комісії (додаток 1).

3.2. Інформація щодо наукових праць, винахідницької діяльності молодого вченого повинна бути подана у вигляді окремого переліку, який відповідає формі 3 ВАК України.

3.3. Інформація, затверджена відповідно до п. 3.1, що подається на розгляд до конкурсної комісії, затверджується проректором з наукової роботи НГУ.

IV. Порядок визначення та нагородження переможців

4.1. Конкурс проводиться за підсумками роботи молодого вченого за останній рік до 1 січня поточного року.

4.2. Переможці визначаються за результатами розгляду інформації, поданої до конкурсної комісії до 1 квітня та затвердженої відповідно до п. 3.1.

4.3. Переможець визначається на засіданні конкурсної комісії відкритим голосуванням.

4.4. У номінації може бути визначено декілька переможців (перше, друге та третє місця).

По кожному напряму визначаються переможці в номінаціях кращий молодий вчений, кращий кандидат наук, кращий молодий докторант, кращий молодий доктор наук, кращий аспірант, кращий здобувач. Крім того визначаються переможці на факультетах НГУ.

4.5. Рішення конкурсної комісії оформляється відповідним протоколом, який підписується усіма її членами і перегляду не підлягає.

4.6. Нагородження переможців конкурсу здійснюється на урочистих зборах рад молодих вчених.

4.7. Відповідно до зайнятих місць переможці матеріально заохочуються.

4.8. Інформація про визнання кращого молодого вченого оприлюднюється через засоби масової інформації.

Ректор НГУ,

академік НАН України Г.Г. Півняк

© 2006-2018 NMU Інформація про сайт