National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time

План на 2012 р

Фундаментальні дослідження:

 • «Геологічне обґрунтування сировинної бази виробництва штучного рідинного палива з вугілля Північного вугленосного району Донецького басейну», науковий керівник –Приходченко В.Ф., д-р геол. наук, проф.
 • «Наукове обґрунтування технічних рішень з когенераційних та теплонасосних технологій використання викидного тепла на гірничих підприємствах», Науковий керівник – Самуся В.І., д-р техн. наук, проф.
 • «Фізико-технічні основи енергозберігаючої технології підземної розробки тонких і вельми тонких вугільних пластів», науковий керівник – Бузило В.І., д-р техн. наук, проф.
 • «Фундаментальні основи видобутку, переробки та оцінки об’єктів надр з каменесамоцвітною сировиною», науковий керівник – Баранов П.М., д-р геол.-мін. наук, проф.
 • «Науково-технічні основи відкритої розробки нових буровугільних родовищ над сольовими штоками (Північно-західний Донбас)», науковий керівник – Дриженко А.Ю., д-р техн. наук, проф.
 • «Геологогідрогеологічне та геофізичне обґрунтування параметрів експлуатації і акумуляції теплової енергії техногенних газогідротермальних родовищ Донбасу», науковий керівник – Садовенко І.О., д-р техн. наук, проф.
 • «Розробка основ динаміки гетерогенних потоків та обґрунтування раціональних параметрів глибоководних гідропідйомів», науковий керівник – Кириченко Є.О., д-р техн. наук, проф.
 • «Гібридизація вітчизняного бюджетного автомобіля», науковий керівник – Півняк Г.Г., д-р техн. наук, проф.
 • «Наукові основи деформування просторово-неоднорідної системи «масив-кріплення» з урахуванням контролю умов праці у шахтах за пиловим фактором», науковий керівник – Бондаренко В.І., д-р техн. наук, проф.
 • «Наукові основи прогнозу зон тектонічних деструкцій вуглепородного масиву та фундаментальні дослідження явища спонтанного утворення вуглецевих фаз», науковий керівник – Шашенко О.М., д-р техн. наук, проф.
 • «Розвиток теоретичних основ створення та оптимізації параметрів сучасного гірничого обладнання для підводного видобутку корисних копалин», науковий керівник – Блохін С.Є., д-р техн. наук, проф.

Прикладні дослідження і розробки

 • «Прогнозування і оцінка вуглеводневих структур промислового значення в межах ДДЗ з використанням новітніх геоінформаційних технологій», науковий керівник – Бусигін Б.С., д-р техн. наук, проф.
 • «Розробка методів визначення енергетичної ефективності сталого режиму подрібнення в кульовому млині», науковий керівник – Младецький І.К., д-р техн. наук, проф.
 • «Обґрунтування параметрів обладнання технологічних ліній переробки промислових та твердих побутових відходів з отриманням продуктів для подальшого використання», науковий керівник – Пілов П.І., д-р техн. наук, проф.
 • «Дослідження та розробка технологій ефективного та екологічного освоєння природних ресурсів при відкритій розробці родовищ», науковий керівник – Гуменик І.Л., д-р техн. наук, проф.
 • «Технологічні рішення отримання мінеральних продуктів підвищеної чистоти з сировини родовищ України», науковий керівник – Пілов П.І., д-р техн. наук, проф.
 • «Створення новітніх систем енергозабезпечення, поглибленого мониторінгу та контролю енергоефективності гірничих машин і комплексів вугільних шахт», науковий керівник – Випанасенко С.І., д-р техн. наук, проф.
 • «Дослідження енергетичного потенціалу, розробка способів і технологій використання нетрадиційних та техногенних джерел енергії», науковий керівник – Шкрабець Ф.П., д-р техн. наук, проф.
 • «Розробка технологічних, управлінських рішень, нормативної документації, системи екологічного моніторингу щодо природоохоронної діяльності гірничих підприємств», науковий керівник – Симоненко В.І., д-р техн. наук, проф. 

© 2006-2019 Інформація про сайт